Umiejętności

Kurs pomaga:

rozwijać umiejętności językowe odpowiednie do zawodowego kontekstu

wzmocnić swój wizerunek

efektywniej negocjować

poznać reguły uprzejmości w języku angielskim

poznać reguły funkcjonowania w komunikacji międzykulturowej

nauczyć się użytecznych strategii językowych, np. jak przezwyciężyć barierę językową lub reagować w sytuacjach trudnych