Jakie sytuacje?

Ćwiczymy szereg sytuacji:

od biznesowych spotkań do przerw na kawę w czasie konferencji

od przypadkowych spotkań do planowanych, regularnych kontaktów z klientami

jak inicjować rozmowę, lub przeprowadzić skuteczne negocjacje

jak poprawnie komunikować się w zależności od stopnia sformalizowania spotkania (spotkania z pracownikami, klientami, członkami rad nadzorczych)