Język angielski konwersacyjny prawniczy,
finansowy, biznesowy.

Oferta dla profesjonalistów,
którzy chcieliby wypowiadać się naturalnie i profesjonalnie.